Виховна діяльність | Життя людини
Життя людини

Обладнання:

нормативно-правовi документи: Конституцiя України, Конвенцiя ООН про права дитини; вислови на дошцi:

«Як можна пiзнати самого себе? Тiльки шляхом дiї, нiколи щляхом споглядання».

(Й. В. Гете)

«Сила та розум — краса людини».

(народне прислiв’я)

«У здоровому тiлi — здоровий дух».

(латинський афоризм)

У ч и т е л ь. Житгя — це шанс кожного. «Доля прихильна до тих, хто здатний триматися на плаву, навiть потрапляючи у вир».

Мати Тереза, лауреат Нобелiвської премiї свiту, громадянка свiту в найвищому розумiннi цього слова, залишила тим, хто вступає на житгєвий шлях, духовний заповiт, у якому сказано:

У ч е н ь. Життя — це шанс. Скористайся ним.

Життя це краса. Милуйся нею.

Життя — це мрiя. Здiйсни її.

Життя це виклик. Прийми його.

Життя — це обов’язок. Виконай його.

Життя — це гра. Стань гравцем.

Життя — це цiннiсть. Цiнуй його.

Життя — це любов. Насолоджуйся нею.

Життя — це тайна. Пiзнай її.

Життя — це юдоль бiд. Перебори все.

Життя це пiсня. Доспiвай її.

Життя — це боротьба. Розпочни її.

Життя — це безодня невiдомого. Не бiйся ступити в неї.

Життя — це удача. Шукай цю мить.

Життя таке чудове. Не марнуй його.

Це твоє життя. Борони його.

У ч и т е л ь. Ось тi основнi цiнностi, що ними ви маєте запастися, вирушаючи в життєву дорогу i готуючись до великого iспиту. Якщо ви вiзьмете цей багаж iз собою у житгя, то перемога буде за вами.

Кожен iз вас, мандруючи життям, шукає свою iстину. А щоб завжди у життi знайти iстину, ми повиннi вчитись у мудрого царя Соломона. Пропоную вам послухати притчу «Істина».

У ч е н ь. Один мудрий цар, помираючи, покликав своїх дiтей і запитав:

«Що кожен iз вас думає про свiт?»

- Нiчого гарного в ньому немає,— вiдповіли царевичi.

— У ньому зло, жорстокiсть, образи, несправедливiсть, обман.

— Гiрко менi вiд отих слiв, дiти мої. Бо як можна жити і правити свiтом, якщо ваш розум отриманий думками про помсту за образи, а ваше серце несе тягар смутку. Благословляючи вас на царство, я хочу, щоб ви запам’ятали: що ви несете у цей свiт, таким вiн і буде. Хай один iз вас принесе в нього щастя, другий — добро, третiй — мудрiсть, четвертий — справедливiсть. І знайте, що щастя — це не грошi, не влада, не володiння чимось, це — стан душi й шукати його треба всерединi себе.

Добро — це вмiння нести у свiт свої прагнення і не нав’язувати нiкому того, чого бажаєш сам.

Мудрiсть — це не вказувати кожному, яким треба бути, а здатнiсть змiнюватися самому.

Справедливiсть — це вмiння не оцiнювати iнших за своїми мiрками. І пiшли його дiти нести у цей свiт мудрiсть, справедливiсть, щастя й добро. Але всi вони пiшли по одному, у рiзнi боки, і тому скрiзь чогось бракує. Розповiв цю iсторію, помираючи, цар Давид своєму синовi Соломону і запитав його: «То як же ти правитимеш свiтом?.

Вiдповiв Соломон: - «Я все зрозумiв, свiт не повинен бути роздiлений. Я правитиму так, щоб у ньому було все разом i мудрiсть, і справедливiсть, і добро, i щастя.» Отже, Соломон знайшов iстину.

У ч и т е л ь. Що ж на вашу думку означають слова «щастя», «добро», мудрiсть», «справедливiсть»?

(Мiркування учнiв.)

«Якщо хочеш, щоб житгя тобi усмiхнулось — спочатку сам усмiхнись життю».

(Дж. Смiтт)

— Коли людина посмiхається?

(Мiркування учнiв.)

Коли вона знаходиться в гармонiї сама з собою.

Це фiзичне здоров’я, психiчне та емоцiйне.

Адже саме здоров’я є одним iз джерел щастя, радостi та повноцiнного життя.

— Що ж означає слово «здоров’я»?

(Мiркування учнiв.)

У ч е н ь. Зазначимо, що звичайнi привiтання мiж людьми «здоров» «здоровенькi були» тощо, мають своє глибоке корiння, найважливiшу роль за давньогрецької дiяльностi вiдiгравали фiзичнi якостi людини — сила, швидкiсть, спритнiсть, витривалiсть, якi характеризують стан здоров’я. добре розумiючи, що хвороба та калiцтво травмує людину, люди борються за те, аби дiти росли бадьорими, здоровими і життєрадiсними. А народна мудрiсть закликає:

«Бережи одежу знову, а здоров’я з молоду».

Фiзична та розумова дiяльнiсть завжди перебувають у тiсному зв’язку:

«Сила та розум — краса людини»;

«У здоровому тiлi — здоровий дух».

Найпоширенiшими, загальнодоступними засобами фiзичного виховання

в народi вважали оздоровчi сили природи — сонячнi променi, свiже повітря й воду. У кожнiй сім`ї дорослi прищеплюють гiгiєнiчнi навички дiтям, яких необхiдно дотримуватися щоб бути здоровим. Якi гiгiєнiчнi навички ви знаєте?

У ч е н ь. Із точки зору «валеологiї», а це наука про здоровий спосiб житгя людини, на здоров’я людини впливають фактори: гiгiєна харчування, вживання алкоголю, нiкотину та наркотичних речовин.

Повiдомлення учнів:

1. Негативний вплив алкоголю на органiзм пiдлiтка.

2. Шкiдливий вплив нiкотину.

З. Наркоманiя.

Повiдомлення про палiння:

Палiння с найпоширенiшою шкiдливою для органiзму людини звичкою. Мiльйони людей на планетi палять цигарки, хоча знають, що палiння спричиняє багато захворювань, скорочує життя, призводить до передчасної смертi.

Палiння вражає не лише курцiв. Ученi стверджують, що кожна людина вражаєтся пасивним палiнням.

— Чому ж людина палить?

Результати дослiджень свiдчать про те, що багато курцiв набули цiєї звички у пiдлiтковому вiцi. Тиск з боку товаришiв i бажання бути схожим на дорослих спонукає багатьох пiдлiткiв до палiння. Цю згубну звичку важко перебороти, оскiльки тютюновий дим мiстить нiкотин, який спричиняє наркотичну залежнiсть у людини, що палить.

— А що таке звичка?

Коли людина виконує якiсь дiї постiйно, пiдсвiдомо у неi виникає бажання або необхiднiсть робити їх знову це i є звичка. Iнакше кажучи, звичка — це особлива форма поведiнки людини, яка виявляється у схильностi робити тi чи iншi дії, що закрiпилися внаслiдок багаторазового повторення їх. Звичка є важливим аспектом житгя людини, стосовно здоров’я людини, її способу жиггя, звички можугь бути корисними і шкiдливими. Кориснi звички пiдвищують працездатнiсть, сприяють фiзичному i психiчному розвитку особи, зумовлюють її активне довголiтгя. Чим ранiше вони сформувалися, тим міцніше її здоров’я, тим легше їй уникнути шкiдливих звичок.

Шкiдливi звички, навпаки, руйнують її волю i здоров’я, знижують працездатнiсть, скорочують тривалiсть жиггя. Шкiдливi звички з’являються у рiзному вiцi. Чим ранiше вони утворюються, тим згубнiше дiють i тим складнiше їх позбутися. Як дослiдили вченi, тютюновий дим мiстить нiкотин, окис вуглецю, сiрчану та iншi кислоти сполуки свинцю, радiоактивний половiй, тютюновий дьоготь, амiак, солярнi масла, етиловий спирт тощо. Понад 40 речовин мають канцерогенну дiю. Палiння виключно шкiдливо впливає на стан серцево-судинної системи. Особливо чутливi до нiкотину судини серця. У результатi звуження судин пiсля кожної випадкової цигарки, якi часто повторюються, може виникнути порушення кровопостачання, живлення мiокарда — iшемiчна хвороба серця та її важкi ускладнення. Пiд час палiння тютюновий дим безпосередньо дiє на слизову оболонку рота й може стати причиною її запалення та раку. Амiак, що входить до складу тютюнового диму, спричиняє запалення ясен. Наявнiсть у курцiв запальних процесiв порожнини рота i карiозних зубiв зумовлює неприємний запах iз рота. Нiкотин, який ковтає курець разом iз слиною, подразнює слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, спричиняє її запалення.

Наркотичнi засоби: марихуана, кокаїн, морфiн, героїн, авiацiйний клей, бензин, ефiр, снодiйнi таблетки. Вплив на органiзм при передозуваннi: виникнення психiчних захворювань (психозiв), депресiї і безсоння, зниження iмунiтету, погiршення розумової дiяльностi, анемiя, хвороби дихальних шляхiв, дефекти розвитку у нащадкiв, хiмiчна залежнiсть, втрата ваги тiла — схуднення, схильність до самогубста, смертi від зупинки серця чи дихання.

У ч и т е л ь. Здоров’я людини ще з прадавнiх часiв вважалося основною цiннiстю, метою будь-якого суспiльства, критерiєм його соцiального стану. Тому держава пiклується про охорону житгя, здоров’я громадян, що передбачено Конституцiею України, де визначено, що найвищою соцiальною цiннiстю є людина, її житгя i здоров’я, честь i гiднiсть, недоорканiсть і безпека. У статтi 27 Основного Закону України зазначено: «Кожна людина має невiд’ємне право на житгя. Нiхто не може бути свавiльно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини».

Невiд’ємне право дитини на життя визнано також мiжнародними документами, серед яких — Конвенцiя ООН про права дитини. Положення цих та деяких інших документiв вiдображено в законi України «Про охорону дитинства» , у Нацiональнiй програмi «Дiти України».

У ч и т е л ь. Дiти! Житгя неповторне, i у кожного воно своє. Людина вiд природи має певнi обдарування, надiлена розумом, тому здатна творити свою долю, але для цього потрiбно працювати над собою, формувати характер, волю, набувати гарних звичок, рiзноманiтних вмiнь i навичок, вдосконалювати дух i тiло, мати активну життєву позицiю.

Приєднані документи:

Життя людини
Переглядів: 86
Дата публікації: 21:27 17.09.2017