Розробки уроків | Залучення творчо обдарованої молоді до наукової діяльності, орієнтованої на національні інтереси держави
Залучення творчо обдарованої молоді до наукової діяльності, орієнтованої на національні інтереси держави

Майбутнє України залежить не від розмірів її території чи потужності виробництва, а від інтелектуальної могутності, творчого потенціалу суспільних систем, здатних засвоювати нові знання, технологічні новації, творчо мислити і виробляти конструктивні рішення. Тому обдаровані діти в нашій країні оточені особливою увагою. Вони відрізняються від інших гостротою мислення, спостережливістю, винятковою пам’яттю, допитливістю, вмінням добре викладати свої думки і на практиці застосовувати набуті знання.

Одним із основних завдань школи є залучення творчо обдарованої молоді до наукової діяльності, орієнтованої на національні інтереси держави.

МЕТА: Формування інтелектуального потенціалу нації – майбутньої  наукової еліти України.

Систематизована подача знань викладачами є однією з умов, що забезпечує їх творче засвоєння.
Сьогодні талановита дитина в сільській місцевості потребує особливої уваги, підтримки, державного захисту. Робота з обдарованою дитиною, розвиток її здібностей вимагає відповідних дидактично-методичних засобів. З цією метою використовуються як традиційні методи роботи, так і впроваджуються нестандартні форми навчання і виховання.

З практики роботи з обдарованою молоддю можна сформулювати основні напрями поглибленого вивчення предмета, в даному разі – зарубіжної літератури.

Розробка змісту викладання предмета, який відповідає сучасним досягненням науки.

Створення оптимального емоційного, почуттєвого фону на занятті, розвиток інтересу до предмету, формування потреби в знаннях літератури за допомогою легенд, цікавих філологічних мініатюр, дидактичних та ділових ігор.

Використання інноваційної системи форм і методів викладання зарубіжної літератури:

а) методичні розробки занять: традиційних лекцій, лекцій-досліджень, лекцій-екскурсій;
б) семінарські заняття: семінари-дискусії, семінари-дослідження;
в) розробка творчих занять з зарубіжної літератури.

Впровадження індивідуальної роботи з обдарованими дітьми: забезпечення соціальної адаптації шляхом розробки індивідуальних психологічних рекомендацій, аутотренінгів, тестування, анкетування з метою виявлення нахилів, здібностей учнів, їхньої професійної орієнтації;

Дотримання під час роботи принципу поступовості і послідовності;

Розробка індивідуальних програм самоосвіти учнів:

а) добір наукової літератури;
б) індивідуальні консультації;
в) залучення вчених вищих навчальних закладів до роботи з учнями;
г) постановка мети роботи, складання плану, моделювання майбутнього результату;
д) зацікавлення батьків творчістю дітей, спільною роботою з розвитку їхньої обдарованості.

Проведення нестандартних уроків сприяє розвитку творчих здібностей учнів: вони можуть проявити ініціативу, творчість, організаторські здібності, кмітливість, свої професійні схильності, мають змогу поєднати теорію і практику. Досвід переконує, що нетрадиційні форми роботи справляють великий емоційний вплив на психологію дитини, сприяють не тільки вихованню любові до Батьківщини, до батьків, до природи, а й спонукають до необхідності бажання знати якомога більше. Отже, щоб виховувати творчу особистість педагогам і самим треба працювати творчо.

Сьогодні, коли в державі взято курс на відродження й розвиток національної культури, на педагогів покладається завдання виховувати глибокий стійкий інтерес до всього навколишнього, до Матері-Землі. Але у всіх одне завдання – зберегти і примножити скарби духовності нашого народу, пробудити національну свідомість, прищепити любов до Землі-годувальниці, до природи рідного краю, любов до України, до свого народу.

На уроках я використовую різні форми і методи роботи: розповіді, бесіди, повідомлення, екскурсії, нетрадиційні методи проведення занять – ігри, вікторини, конкурси, свята. Реалізуючи науковий матеріал, доповнюю його цікавими перекладами з художньої літератури, добираю пісні, легенди, вірші про природу, кохання.
Народна скарбниця оповита яскравим поетичним і міфічним серпанком. Але час іде, легенди забуваються. Тому я вважаю, що на уроках потрібно використовувати краплі того, що ще збереглося в людській пам’яті. Все це чудовий матеріал для національного виховання. Вони краще пізнають природу України, вчаться бережному ставленню до неї.

Одним із важливих способів є навчання внаслідок включення у навчально-виховний процес дидактичних ігор.
Дидактична гра дає змогу яскраво реалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та розливальну. Вони діють в органічній єдності. Гра стимулює пізнавальний інтерес. Педагогічне стимулювання і мотивація навчальної діяльності учнів включають в себе формування пізнавального інтересу, що становить вибіркову спрямованість особистості, яка обернена у сфері пізнання, предметне оволодіння знаннями. Це інтерес до глибокого, усвідомленого пізнання. Оскільки пізнавальний інтерес багатогранний він може:

1) виступати як зовнішній стимул процесу засвоєння, як засіб активізації цього процесу;
2) як мотив пізнання, стикаючись та взаємодіючи при цьому з іншими мотивами.

Ігри створюють певний емоційний фон в учнівському колективі, але й потребують певного емоційного настрою. Бажання грати, прагнення до діяльності властиві кожному учню. У грі навчаються логічно висловлювати свої думки, послідовно діяти, бути спостережливими, чим діяльніша поведінка гравця, тим довша гра, тим більше приносить вона радості, тим глибше учень розуміє соціальну сутність діяльності і стосунків людей. Ігри дають можливість внести проблемність у пізнавальний процес, здійснити самоконтроль та самокорегування пізнавальної діяльності. Успішне проведення ігор веде до розвитку пізнавальної самостійності учнів.

УРОК-ГРА „ПОЛЕ ЧУДЕС”

ТЕМА: Усна народна творчість.

МЕТА: перевірити рівень засвоєння п’ятикласниками матеріалу за темою, розвивати усне мовлення учнів, прищеплювати інтерес до українського фольклору.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ:

І. Перевірка домашнього завдання з питань усної народної творчості.

ІІ. Закріплення знань учнів.

І. Розподіл на дві команди: „Барвінок” і „Калина”.

Перший тур. Гра „Поле чудес”.

Пояснення правил гри.

Шляхом обертання барабану діти вибирають завдання і тут же відповідають на нього.

Навпроти їх прізвищ на стенді „засвічуються” кружечки відповідного кольору. З ними грають всі члени команд. Якщо учень не може дати правильної відповіді, це може зробити суперник з іншої команди, заробивши додаткові бали собі і своїй команді. Розігруються два перші питання.

Журі підводить підсумки першого туру.

Другий тур „Продовж казку”.

Другий тур передбачає діалогічне спілкування учнів. Члени команд користуються питаннями під номером 3 на картках завдання, які мають з І туру.

Гравець зачитую уривок певного твору (казки, легенди, переказу), а учень іншої команди, прослухавши цей уривок, називає його і продовжує своїми словами.

Потім гравці міняються ролями.

Журі оцінюють відповіді.

Третій тур „Відгадай загадку”.

В цьому турі грають номери карток-завдань, що члени команд мають з перших двох турів. Спочатку слово надається власникам карток червоного поля (з 1 по 10 номер), за ними – синього, а потім – жовтого.

Як і в ІІ турі, кожен член команди загадує своєму „противнику” загадку. За кількістю відгаданих загадок, їх оригінальністю присуджуються відповідні бали. І „засвічуються” кружечки навпроти прізвищ гравців на стенді.

Систематизація та узагальнення.

Підсумок вчителя. Проводиться коротка підсумкова бесіда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 78
Дата публікації: 20:58 15.10.2017